Przydomowe oczyszczalnie ścieków FEL Feliksnavis Produkcja

Przydomowa oczyszczalnia ścieków FEL

 
Biologiczne oczyszczalnie ścieków bytowych (BOŚ) montowane są w takich miejscach, w których brak możliwości podłączenia się do centralizowanych sieci kanalizacyjnych. Do BOŚ powinny wpływać ścieki bytowo-gospodarcze i im podobne z łazienek, kuchni, toalet i innych podobnego naznaczenia pomieszczeń. Nie powinny wpływać ścieki z dachów, placów, garaży i innych pomieszczeń niemieszkalnych, woda z basenów lub innych dužych zbiorników. Woda oczyszczona w BOŚ może być infiltrowana do gruntu (poprzez studzienki infiltracyjne, pola filtracyjne), odprowadzana do rowów melioracyjnych, odprowadzana do otwartych zbiorników wodnych i użyta do ponownego użytku.

BOŚ FEL zgodna z normą PN-EN 12566-3, znakowana europejskim znakiem CE!  

 PIA 100x80

 

 

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków FEL?

Niezawodny system dostarczania powietrza w postaci dmuchawy i dyfuzora, osadnik wtórny i komora napowietrzania – właśnie z takich elementów składa się proponowana przez nas profesjonalna oczyszczalnia biologiczna FEL. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby skutecznie oczyszczać ścieki bytowo-gospodarcze powstałe w wyniku użytkowania domów jednorodzinnych, obiektów turystycznych, zakładów przemysłowych o niewielkiej powierzchni oraz innych obiektów, w których niemożliwe jest podłączenie do systemu kanalizacji.

System pracy tej certyfikowanej przydomowej oczyszczalni oparty jest na oczyszczaniu ścieków przez bakterie osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym. W wyniku procesów, takich jak utlenianie zanieczyszczeń organicznych, nitryfikacja i denitryfikacja zachodzi dokładne oczyszczanie ścieków, które następnie trafiają do osadnika wtórnego, gdzie następuje oddzielenie osadu czynnego. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzone do płynących wód powierzchniowych lub do ziemi.

Zalety oczyszczalni FEL

W naszej ofercie znaleźć można różne modele przydomowej oczyszczalni ekologicznej między innymi: FEL-4, FEL-6, FEL-10, FEL-15 czy FEL-25. Każda z nich wykonana jest z wytrzymałych materiałów i gwarantuje skuteczną redukcję zanieczyszczeń organicznych oraz zawiesin. Konstrukcja urządzenia jest lekka, ale bardzo solidna. Oczyszczalnia nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń filtrujących, kontroli ani obsługi, pracuje cicho i zapewnia minimalne zużycie energii elektrycznej.

Feliksnavis – producent przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowa, ekologiczna oczyszczalnia ścieków FEL sprawdzi się zarówno w restauracjach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach usługowych, jak i domach jednorodzinnych. Chcesz poznać więcej szczegółów? Potrzebujesz pomocy w doborze oczyszczalni o odpowiednich wymiarach? Skontaktuj się z nami!

Więcej o produkcie

Instalacja

Transport i magazynowanie


Przed umieszczeniem przydomowej oczyszczalni ścieków na pojeździe, upewnij się, że nie ma żadnych ostrych wypukłości, które mogłyby uszkodzić oczyszczalnię. W większości przypadków oczyszczalnia jest transportowana w pozycji pionowej, stożkową częścią do góry, a na niej umieszczony właz (górna część oczyszczalni). Jest również możliwe, aby transportować oczyszczalnię, w pozycji poziomej. Aby uniknąć różnych uszkodzeń podczas transportu, oczyszczalnia powinna być solidnie zamocowana. Do mocowania użyj pasów z TWS (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym), nylonu lub innych niemetalowych.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków bytowych (BOŚ) montowane są w takich miejscach, w których brak możliwości podłączenia się do centralizowanych sieci kanalizacyjnych. Do BOŚ powinny wpływać ścieki bytowo-gospodarcze i im podobne z łazienek, kuchni, toalet i innych podobnego naznaczenia pomieszczeń. Nie powinny wpływać ścieki z dachów, placów, garaży i innych pomieszczeń niemieszkalnych, woda z basenów lub innych dužych zbiorników. Woda oczyszczona w BOŚ może być infiltrowana do gruntu (poprzez studzienki infiltracyjne, pola filtracyjne), odprowadzana do rowów melioracyjnych, odprowadzana do otwartych zbiorników wodnych i użyta do ponownego użytku.

Przygotowania do prac budowlanych

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zaopatrzyć się w następujące materiały i narzędzia / maszyny:

 • dobrej jakości klej uszczelniający (np., Wurth Bond+Seal),
 • śruby ze stali nierdzewnej M4x30 A2 lub DIN7337 M4x35 A2,
 • zasypka: lekka gleba (piasek lub żwir wielkości 3-20 mm),
 • rury kanalizacyjne PVC o wymaganej średnicy,
 • rury PVC lub wąż doprowadzający powietrze o wymaganej średnicy,
 • kabel elektryczny 3 x 1,5 kW, 220 V (w przypadku gdy dmuchawa jest instalowana na zewnątrz obok oczyszczalni),
 • węże do ochrony kabli (w przypadku gdy dmuchawa jest instalowana na zewnątrz obok oczyszczalni),
 • łopaty, mini koparko-ładowarkę,
 • środki ochrony indywidualnej (kamizelka, rękawiczki, kask itp.),
  Ponadto na terenie budowy niezbędne jest źródło wody.

Wybór lokalizacji


Miejsce montażu oczyszczalni powinno zostać wybrane zgodnie z opisem w projekcie technicznym. Jeżeli projekt techniczny jest niedostępny wtedy lokalizację należy wybrać zgodnie z przepisami budowlanymi. Oczyszczalnia powinna zostać zamontowana w miejscu gdzie wóz asenizacyjny może łatwo dojechać i wykonać usługę. Ponadto nie należy montować oczyszczalni w miejscu gdzie zbierają się deszcz i śnieg.


Roboty ziemne i montaż


Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z przepisami budowlanymi i projektem technicznym.

Wykop

Wykop powinien być wykonany w dwóch etapach:
1. Koparka wykopuje dół do 20-30 cm wysokości od dna wykopu.
2. Ostatnie 20–30 cm gruntu powinno zostać wykopane ręcznie, po to aby oczyszczalnia została posadowiona na nienaruszonym gruncie.

 

Model PE Wydajność Standardowa średnica włazu inspekcyjnego Oczyszczalnia ścieków Ø (mm)

Oczyszczalnia ścieków H (mm)

Głębokość wlotu (mm)
FEL-4 4 0,8 1000 1540 2150/2360/2530 500/710/880
FEL-6 6 0,9 1000 1640 2340 850
FEL-10 10 1,5 1000 1780 2690 900
FEL-15 15 2,25 1000 2180 2800 900
FEL-25 25 3,75 1000 2380 3700 1130

Zasypywanie wykopu

1. Opuść oczyszczalnię do wykopu. Użyj pasów podnoszących oraz łyżki koparki. Przypnij pasy do kotew (uchwyty).

2. Zasypka, tzn. lekka gleba powinna być zagęszczona wodą i / lub za pomocą zagęszczarki. Zabrania się używania innych gruntów jako zasypki (np.: gliny, odpadów budowlanych itp.)!!! Na tym etapie konieczne jest wypoziomowanie oczyszczalni. W tym celu użyj poziomicy.

3. Połącz oczyszczalnię z włazem. Konieczne jest zapewnienie szczelności. Użyj dobrej jakości kleju uszczelniającego, śrubek lub śrub ze stali nierdzewnej. Odległość pomiędzy śrubami wynosi około 15 cm. Połącz również właz z pokrywą

4. Napełnij zbiornik wodą, a wykop zasypką równymi 20-30 cm warstwami.

5. Podłącz rurę kanalizacyjną PCV do wlotu i wylotu. Nachylenie rury powinno wynosić 1-2 cm/m. Rury muszą być ułożone na naturalnej glebie. Materiały takie jak żwir, piasek mogą być wykorzystane jako baza pod rurociąg.

6. Zakończ zasypywanie do projektowanej wysokości. W górnej warstwie (20-30 cm) wykorzystaj humus. Górna warstwa gleby w okolicach oczyszczalni powinna być 5-10 cm wyższa niż lokalna powierzchnia gruntu. Obsiej teren trawą.

Montaż dmuchawy (kompresora)

Maksymalna dopuszczalna odległość pomiędzy dmuchawą i oczyszczalnią może wynosić 8-10 metrów. Zatem, istnieją dwie możliwości zainstalowania dmuchawy:

 • W pomieszczeniu niemieszkalnym budynku, gdzie odległość między domem i oczyszczalnią mieści się w granicach 10 metrów. Nie należy instalować kompresora w pomieszczeniach mieszkalnych, ponieważ hałas w porze nocnej może być frustrujący, jak również w zakurzonych i wilgotnych miejscach, ponieważ żywotność membran i zaworów może zostać skrócona ze względu na mniejsze zasysanie powietrza przez łatwo blokujący się filtr. W przypadku montażu dmuchawy w pomieszczeniu, należy zadbać, aby było dobrze wentylowane. Temperatura otoczenia nie może przekraczać + 40 ºC. Dmuchawa zamontowana w pomieszczeniu nie powinna dotykać ścian lub innych konstrukcji budowlanych, ponieważ może to prowadzić do zwiększonego hałasu i wibracji. Rura doprowadzająca powietrze musi być tak krótka i prosta, jak to możliwe. Podziemna rura doprowadzająca powietrze powinna być zamontowana z lekkim spadkiem w kierunku oczyszczalni w celu zapobieżenia kondensacji w systemie. Należy unikać ostrych kątów i zagięć, aby zmniejszyć straty ciśnienia.

 

LUB

 • Dmuchawa na zewnątrz obok oczyszczalni, gdzie odległość między domem i oczyszczalnią jest większa niż 10 metrów W tym przypadku kompresor musi być chroniony przed wodami opadowymi oraz śniegiem, więc:

1) należy zamontować specjalną skrzynkę wyprodukowaną przez Feliksnavis,

2) nie instaluj skrzynki w miejscu, gdzie gromadzi się woda opadowa. Połącz złącze PE, które znajduje się na zewnętrznej stronie oczyszczalni, z złączem PE, które znajduje się na obudowie skrzynki. Rura doprowadzająca powietrze powinno być zamontowane z lekkim spadkiem w kierunku oczyszczalni w celu zapobieżenia kondensacji w systemie. Użyj rury podziemnej lub węża z PVC, bądź innego tworzywa sztucznego. Połóż również podziemny kabel elektryczny do elektrycznego podłączenia skrzynki.

Montaż w podjeździe


Gdy oczyszczalnia musi zostać zainstalowana w podjeździe z niskim natężeniem ruchu kołowego (samochody poniżej 1,5 tony), konieczne jest, aby chronić ją przed ciężarem pojazdu. W takim przypadku
konieczne jest zainstalowanie wzmocnionej płyty betonowej. Płyta powinna być montowana na słupkach.

Betonowa płyta nie może być położona na oczyszczalni; co najmniej 5-10 cm zasypki powinno być między płytą i oczyszczalnią. Wielkość płyty jest w każdym przypadku obliczana indywidualnie przez projektanta (konstruktora), ponieważ jest uzależniona od masy pojazdu i natężenia ruchu.


Oczyszczalnia montowana w podjeździe jest wyposażona w redukcję. Standardowa średnica 1 metra zostaje zmniejszona do 0,6 metra. Można zainstalować plastikową lub żeliwną pokrywę kanalizacyjną na wierzchu.

 Montaż przy wysokim poziomie wód gruntowych


Gdy oczyszczalnia musi zostać zainstalowana w mokrej glebie, gdzie poziom wód gruntowych jest mniejszy niż 2,5 metra od powierzchni gruntu, powinna być zamocowana do żelbetonowej podstawy lub umieszczona w dobrze zamkniętych zbrojonych betonowych pierścieniach. (Siła oddziałująca na oczyszczalnię została określona w tabeli.)

Wielkość żelbetowej podstawy nie może być mniejsza niż średnica oczyszczalni w najszerszym miejscu, grubość - nie mniejsza niż 20 cm. Oczyszczalni nie może być podtrzymywana bezpośrednio na podłożu betonowym.
Dodaj 100-200 mm warstwę zasypki. W przypadku gdy klient zignoruje powyższe uwagi, producent nie jest odpowiedzialny za działające w długim okresie czasu siły fizyczne lub mechaniczne, które mogą zdeformować oczyszczalnię.

Uruchomienie

Oczyszczalnia może zostać uruchomiona przez właściciela. Są dwa sposoby na uruchomienie:

 • Naturalne namnażanie :

W tym wypadku mikroorganizmy (tj. Osad czynny) muszą namnożyć się w oczyszczalni w sposób naturalny. Podczas instalacji oczyszczalnia musi zostać napełniona wodą, kompresor podłączony do oczyszczalni, a zasilanie podłączone do kompresora. Włącz dmuchawę. Powinieneś zaobserwować turbulencje (bąbelki) w komorze napowietrzania. Wtedy proces napowietrzania został rozpoczęty. Podczas pierwszego tygodnia użytkowania należy ograniczyć zrzut ścieków do oczyszczalni do niezbędnych czynności (np.: WC, prysznic). W czasie pierwszego miesiąca użytkowania ogranicz ilość domowej chemii, używaj pralki i/lub zmywarki tylko gdy jest to niezbędne. To znaczy podczas pierwszego miesiąca użytkowania oczyszczalnia powinna otrzymywać więcej materii organicznej (WC, prysznic, zlew), a mniej chemii i dużych ilości wody. Począwszy od drugiego miesiąca użytkowania oczyszczalnia powinna otrzymywać więcej materii organicznej (WC, prysznic, zlew), a mniej chemii i dużych ilości wody. Począwszy od drugiego miesiąca eksploatacji oczyszczalnia może już być użytkowana w pełni, bez ograniczeń w gospodarstwie domowym. Ten sposób jest najlepszy, gdy średnia temperatura dzienna wynosi nie mniej niż +10°C, a temperatura nocna nie mniej niż 0°C, ponieważ zimne pory roku nie są sprzyjające dla reprodukcji i rozkładu mikroorganizmów.

 • Dostarczenie osadu czynnego :

Dostarczenie osadu czynnego Włącz kompresor kompresor i napowietrzaj o oczyszczalnię przez jeden dzień. Następnego dnia wlej osad czynny z właściwie eksploatowanej biologicznej oczyszczalni: ilość osadu – 5-10% objętości oczyszczalni, stężenie 4-6 g/l. Napowietrzaj oczyszczalnię w kolejnym dniu. Po zakończeniu procedury oczyszczalnia może już być użytkowana w pełni, bez ograniczeń w gospodarstwie domowym. Ten sposób może być stosowany o każdej porze roku.

 

 

 

 

Codzienne użytkowanie

Codzienne użytkowanie

Aby codzienne użytkowanie oczyszczalni było efektywne, należy pamiętać, że JEST ZABRONIONE:

 • Wlewanie bakterii i innych biopreparatów (np.: Septic Gobbler, Toilet Gobbler, Bio-Active, Bio 7 Fosses itd.). Tego rodzaju bakterie są przeznaczone dla gnilaków lub szamb, innych systemów beztlenowych eliminujących przykre zapachy i rozkładających materię organiczną.
 • Zrzuty ze zmiękczaczy wody (tj. proces regeneracji ścieków) do oczyszczalni, ponieważ sole w sposób znaczący obniżają efektywność oczyszczania ścieków. W tym wypadku konieczne jest zastosowanie odrębnego rurociągu z pominięciem oczyszczalni.
 • Zrzuty z kotłów kodensacyjnych.
 • Podłączanie basenów, jacuzzi itp. Duża ilość wody może wymyć osad czynny z system, a chlor może wpłynąć na jakość osadu czynnego.
 • Podłączanie odpływów powierzchniowych, deszczówki. Wody powierzchniowe/ deszczowe zawsze powinny być odprowadzane do kanalizacji deszczowej.
 • Spuszczanie w toalecie produktów higienicznych takich jak ręczniki papierowe, podpaski, tampony, płatki, gaziki, pieluchy, wilgotne chusteczki, wyroby z gumy (rękawiczki, prezerwatywy) oraz inne odpady nie ulegające biodegradacji.
 • Spuszczanie w toalecie, zlewie lub do samej oczyszczalni odpadów, które mogą zablokować rury i/lub cały system, np.: żwirek dla kota, niedopałki papierosów, chemikalia ogrodowe i farby, filtry oleju samochodowego i olej silnikowy, lekarstwa, odpady budowlane, piasek, żwir itp.
 • Wlewanie dużych ilości oleju i tłuszczów z frytkownic lub patelni. Dopuszczalna ilość tłuszczów to ilość pozostała na naczyniach oraz podczas zmywania naczyń.
 • Nawet gdy oczyszczalnia jest nie używana nie może być pozostawiona pusta! Nacisk gruntu może oddziaływać na pustą oczyszczalnię z zewnątrz, dlatego też oczyszczalnia musi być zawsze wypełniona wodą.


W eksploatacji oczyszczalni JEST ZALECANE:

 • Ograniczenie chemicznych środków dezynfekcyjnych, które zawierają chlor lub aktywny tlen. Tego rodzaju środki dezynfekujące są oznaczone symbolami: Zagrożenie dla zdrowia i Toksyczne.

 

Eksploatacja (usuwanie osadu nadmiernego)

Eksploatacja

Tylko właściciel jest odpowiedzialny za właściwe użytkowanie oczyszczalni ścieków!

Usuwanie osadu nadmiernego

Odpady (osad nadmierny) powstające podczas oczyszczania musi zostać usunięty w sposób odpowiedni i bezpieczny dla środowiska. W jaki sposób określić kiedy nadszedł czas na usunięcie osadu nadmiernego? Można przeprowadzić prosty test: użyj czystego pojemnika (np.: słoik) i pobierz próbkę mieszanki osadu i wody z komory napowietrzania. Pozwól, aby osad osiadł przez około 30 minut. Osad może zajmować do 60 % objętości. Jeżeli objętość osadu sięgnie 60 % lub więcej, jest to znak, że nadszedł czas na wybranie osadu.

 Wybór osadu musi być przeprowadzony przez autoryzowaną firmę usługową. Wyłącz dmuchawę na 2-3 godziny, osad osiądzie. Otwórz pokrywę, odkręć przewód doprowadzający powietrze i wyjmij go z oczyszczalni, umyj dyfuzor. Procedura wybrania osadu zostanie przeprowadzona przy użyciu wozu asenizacyjnego.

Parametry technologiczne (certyfikaty)

Biologiczne oczyszczalnie ścieków FEL spełniają wymagania normy EN 12566-3+A2:2013 "Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków" i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CRP lub wyroby budowlane).

Biologiczne oczyszczalnie ścieków FEL zostały przetestowane w Instytucie Testowym SZU (Brno, Czechy).

           

Certyfikaty i deklaracje produktów patrz tutaj >>>

Parametry techniczne

Model Osoba Wydajność (m³/d) Wymiary Średni pobór energii [kWh/d] Ilość dmuchaw Kubatura, m³

Skrzynia dmuchawy d/h

H, mm D, mm D1, mm H1, mm Rura, mm
FEL-4 4 0,8 2360* 1540 1000 710* 110 1,2 1 1,79 400/400
FEL-6 6 0,9 2340 1640 1000 850 1,73 1 1,95 400/400
FEL-10 10 1,5 2690 1780 1000 900 2,76 1 2,44 400/400
FEL-15 15 2,25 2800 2180 1000 900 5,04 1 3,67 500/400
FEL-25 25 3,75 3700 2380 1000 1130 160 7,32 2 6,73 800/400

 

Usuwanie usterek i rozwiązywanie problemów
Problem Możliwe przyczyny Działania naprawcze

1. Kompresor pracuje, ale można zaobserwować niewielkie drgania w komorze napowietrzania. Może to wynikać z kilku przyczyn:

a) zablokowana guma dyfuzora a) odłącz rurkę doprowadzającą powietrze, umyj gumę dyfuzora.
b) wyciek lub powietrze w rurce doprowadzającej powietrze, w wężu lub w kształtkach b) sprawdź rury, węże, w szczególności na łączeniach. Odblokuj w razie potrzeby.
c) kondensat gromadzi się wewnątrz rury doprowadzającej powietrze lub w wężu c) rurka doprowadzająca powietrze jest ułożona bez spadku. Ułóż ponownie w razie potrzeby.
d) zużyte części kompresora d) sprawdź membrany, zawory, przesłony kompresora. Wymień części lub wymień kompresor na nowy.

2. Dużo białej piany zaobserwowane w komorze napowietrzania. Piana wydostaje się na zewnątrz oczyszczalni. UWAGA: jeżeli obserwujemy świeżą, białą pianę 1-3 dni od wystartowania oczyszczalni, to jest to zjawisko naturalne oznaczające wzrost mikroorganizmów.

a) nadmierne stosowanie środków chemicznych do prania a) nie stosuj chemii gospodarczej przez pewien czas. Sytuacja powróci do normy po jednym lub kilku dniach.
3. Ciężka ciemnobrązowa piana na powierzchni komory napowietrzania a) osad czynny jest bardzo stary a) wykonaj test słoikowy i wybierz osad nadmierny z oczyszczalni jeżeli jest taka potrzeba
b) oczyszczalnia jest pełna osadu nadmiernego
4. Zawartość komory napowietrzania jest szarawa / czarnawa, może być wyczuwalny lekko nieprzyjemny zapach a) w oczyszczalni zachodzą procesy beztlenowe, niewystarczająca ilość rozpuszczonego tlenu. Zobacz 1. B a) – c). Zobacz. 1. C a) – c).
5. Woda wypływająca z oczyszczalni nie jest czysta, jest niskiej jakości, zawiera brązowe / czarne elementy osadu w szczególności w szczytowym przepływie. a) nadmierne obciążenie hydrauliczne wynikające z prania i/lub innych czynności a) zmniejsz częstotliwość prania do jednego dziennie
b) oczyszczalnia jest pełna osadu nadmiernego b) wykonaj test słoikowy i wybierz osad nadmierny z oczyszczalni jeżeli jest taka potrzeba
c) nadmierna warstwa kożucha nagromadzona w drugiej komorze c) wykonaj test słoikowy i wybierz osad nadmierny z oczyszczalni jeżeli jest taka potrzeba
6. Kulki tłuszczu zostały zaobserwowane w komorze napowietrzania a) nadmierne wylewanie tłuszczu z kuchni do odpływu a) nie stosuj chemii gospodarczej przez pewien czas. Sytuacja powróci do normy po jednym lub kilku dniach. Jeżeli kulki tłuszczu pozostaną, usuń je ręcznie przy pomocy szufelki
7. Gruby, ciemny osad z drugiej komorze przechodzi przez przegrodę  a) niskie obciążenie zanieczyszczeniami organicznymi a) dostarczaj więcej materii organicznej (WC, prysznic, zlew) oraz mniej chemii i dużych ilości wody do oczyszczalni przez jakiś czas. Sytuacja powróci do normy po kilku dniach
b) nadmierne obciążenie zanieczyszczeniami organicznymi b) zbyt wiele osób korzysta z oczyszczalni. Powinieneś zwrócić się do projektantów, aby dobrali prawidłową wielkość oczyszczalni lub dodatkowe urządzenia
c) ścieki zatrzymują się w drodze do oczyszczalni, zaczynają fermentować c) sprawdź rury i skontroluj czy nie ma zatorów. Odblokuj w razie potrzeby
d) nadmierne stosowanie kwasowych środków chemicznych, niskie pH ścieków wpływających do oczyszczalni d) nie używaj kwasowych środków chemicznych przez jakiś czas. Sytuacja powróci do normy po jednym lub kilku dniach
e) do oczyszczalni wpływają ścieki niebytowe e) w przypadku zastosowań komercyjnych zwróć się do projektantów o dobranie dodatkowych urządzeń
f) kompresor nie pracuje stale f) sprawdź membrany, zawory, przesłony kompresora. Wymień części lub zmień na nowy. Jeżeli stosowałeś, nie używaj regulatora czasowego

 

Jak to działa

Jak dziala

Dyrektor handlowy? Call: +48512597449 lub