Instalacja Więcej o produkcie Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Instalacja

Transport i magazynowanie


Przed umieszczeniem przydomowej oczyszczalni ścieków na pojeździe, upewnij się, że nie ma żadnych ostrych wypukłości, które mogłyby uszkodzić oczyszczalnię. W większości przypadków oczyszczalnia jest transportowana w pozycji pionowej, stożkową częścią do góry, a na niej umieszczony właz (górna część oczyszczalni). Jest również możliwe, aby transportować oczyszczalnię, w pozycji poziomej. Aby uniknąć różnych uszkodzeń podczas transportu, oczyszczalnia powinna być solidnie zamocowana. Do mocowania użyj pasów z TWS (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym), nylonu lub innych niemetalowych.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków bytowych (BOŚ) montowane są w takich miejscach, w których brak możliwości podłączenia się do centralizowanych sieci kanalizacyjnych. Do BOŚ powinny wpływać ścieki bytowo-gospodarcze i im podobne z łazienek, kuchni, toalet i innych podobnego naznaczenia pomieszczeń. Nie powinny wpływać ścieki z dachów, placów, garaży i innych pomieszczeń niemieszkalnych, woda z basenów lub innych dužych zbiorników. Woda oczyszczona w BOŚ może być infiltrowana do gruntu (poprzez studzienki infiltracyjne, pola filtracyjne), odprowadzana do rowów melioracyjnych, odprowadzana do otwartych zbiorników wodnych i użyta do ponownego użytku.

Przygotowania do prac budowlanych

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zaopatrzyć się w następujące materiały i narzędzia / maszyny:

Wybór lokalizacji


Miejsce montażu oczyszczalni powinno zostać wybrane zgodnie z opisem w projekcie technicznym. Jeżeli projekt techniczny jest niedostępny wtedy lokalizację należy wybrać zgodnie z przepisami budowlanymi. Oczyszczalnia powinna zostać zamontowana w miejscu gdzie wóz asenizacyjny może łatwo dojechać i wykonać usługę. Ponadto nie należy montować oczyszczalni w miejscu gdzie zbierają się deszcz i śnieg.


Roboty ziemne i montaż


Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z przepisami budowlanymi i projektem technicznym.

Wykop

Wykop powinien być wykonany w dwóch etapach:
1. Koparka wykopuje dół do 20-30 cm wysokości od dna wykopu.
2. Ostatnie 20–30 cm gruntu powinno zostać wykopane ręcznie, po to aby oczyszczalnia została posadowiona na nienaruszonym gruncie.

 

Model PE Wydajność Standardowa średnica włazu inspekcyjnego Oczyszczalnia ścieków Ø (mm)

Oczyszczalnia ścieków H (mm)

Głębokość wlotu (mm)
FEL-4 4 0,8 1000 1540 2150/2360/2530 500/710/880
FEL-6 6 0,9 1000 1640 2340 850
FEL-10 10 1,5 1000 1780 2690 900
FEL-15 15 2,25 1000 2180 2800 900
FEL-25 25 3,75 1000 2380 3700 1130

Zasypywanie wykopu

1. Opuść oczyszczalnię do wykopu. Użyj pasów podnoszących oraz łyżki koparki. Przypnij pasy do kotew (uchwyty).

2. Zasypka, tzn. lekka gleba powinna być zagęszczona wodą i / lub za pomocą zagęszczarki. Zabrania się używania innych gruntów jako zasypki (np.: gliny, odpadów budowlanych itp.)!!! Na tym etapie konieczne jest wypoziomowanie oczyszczalni. W tym celu użyj poziomicy.

3. Połącz oczyszczalnię z włazem. Konieczne jest zapewnienie szczelności. Użyj dobrej jakości kleju uszczelniającego, śrubek lub śrub ze stali nierdzewnej. Odległość pomiędzy śrubami wynosi około 15 cm. Połącz również właz z pokrywą

4. Napełnij zbiornik wodą, a wykop zasypką równymi 20-30 cm warstwami.

5. Podłącz rurę kanalizacyjną PCV do wlotu i wylotu. Nachylenie rury powinno wynosić 1-2 cm/m. Rury muszą być ułożone na naturalnej glebie. Materiały takie jak żwir, piasek mogą być wykorzystane jako baza pod rurociąg.

6. Zakończ zasypywanie do projektowanej wysokości. W górnej warstwie (20-30 cm) wykorzystaj humus. Górna warstwa gleby w okolicach oczyszczalni powinna być 5-10 cm wyższa niż lokalna powierzchnia gruntu. Obsiej teren trawą.

Montaż dmuchawy (kompresora)

Maksymalna dopuszczalna odległość pomiędzy dmuchawą i oczyszczalnią może wynosić 8-10 metrów. Zatem, istnieją dwie możliwości zainstalowania dmuchawy:

 

LUB

1) należy zamontować specjalną skrzynkę wyprodukowaną przez Feliksnavis,

2) nie instaluj skrzynki w miejscu, gdzie gromadzi się woda opadowa. Połącz złącze PE, które znajduje się na zewnętrznej stronie oczyszczalni, z złączem PE, które znajduje się na obudowie skrzynki. Rura doprowadzająca powietrze powinno być zamontowane z lekkim spadkiem w kierunku oczyszczalni w celu zapobieżenia kondensacji w systemie. Użyj rury podziemnej lub węża z PVC, bądź innego tworzywa sztucznego. Połóż również podziemny kabel elektryczny do elektrycznego podłączenia skrzynki.

Montaż w podjeździe


Gdy oczyszczalnia musi zostać zainstalowana w podjeździe z niskim natężeniem ruchu kołowego (samochody poniżej 1,5 tony), konieczne jest, aby chronić ją przed ciężarem pojazdu. W takim przypadku
konieczne jest zainstalowanie wzmocnionej płyty betonowej. Płyta powinna być montowana na słupkach.

Betonowa płyta nie może być położona na oczyszczalni; co najmniej 5-10 cm zasypki powinno być między płytą i oczyszczalnią. Wielkość płyty jest w każdym przypadku obliczana indywidualnie przez projektanta (konstruktora), ponieważ jest uzależniona od masy pojazdu i natężenia ruchu.


Oczyszczalnia montowana w podjeździe jest wyposażona w redukcję. Standardowa średnica 1 metra zostaje zmniejszona do 0,6 metra. Można zainstalować plastikową lub żeliwną pokrywę kanalizacyjną na wierzchu.

 Montaż przy wysokim poziomie wód gruntowych


Gdy oczyszczalnia musi zostać zainstalowana w mokrej glebie, gdzie poziom wód gruntowych jest mniejszy niż 2,5 metra od powierzchni gruntu, powinna być zamocowana do żelbetonowej podstawy lub umieszczona w dobrze zamkniętych zbrojonych betonowych pierścieniach. (Siła oddziałująca na oczyszczalnię została określona w tabeli.)

Wielkość żelbetowej podstawy nie może być mniejsza niż średnica oczyszczalni w najszerszym miejscu, grubość - nie mniejsza niż 20 cm. Oczyszczalni nie może być podtrzymywana bezpośrednio na podłożu betonowym.
Dodaj 100-200 mm warstwę zasypki. W przypadku gdy klient zignoruje powyższe uwagi, producent nie jest odpowiedzialny za działające w długim okresie czasu siły fizyczne lub mechaniczne, które mogą zdeformować oczyszczalnię.

Dyrektor handlowy? Call: +48512597449 lub