Usuwanie osadu nadmiernego Więcej o produkcie Przydomowe

Eksploatacja (usuwanie osadu nadmiernego)

Eksploatacja

Tylko właściciel jest odpowiedzialny za właściwe użytkowanie oczyszczalni ścieków!

Usuwanie osadu nadmiernego

Odpady (osad nadmierny) powstające podczas oczyszczania musi zostać usunięty w sposób odpowiedni i bezpieczny dla środowiska. W jaki sposób określić kiedy nadszedł czas na usunięcie osadu nadmiernego? Można przeprowadzić prosty test: użyj czystego pojemnika (np.: słoik) i pobierz próbkę mieszanki osadu i wody z komory napowietrzania. Pozwól, aby osad osiadł przez około 30 minut. Osad może zajmować do 60 % objętości. Jeżeli objętość osadu sięgnie 60 % lub więcej, jest to znak, że nadszedł czas na wybranie osadu.

 Wybór osadu musi być przeprowadzony przez autoryzowaną firmę usługową. Wyłącz dmuchawę na 2-3 godziny, osad osiądzie. Otwórz pokrywę, odkręć przewód doprowadzający powietrze i wyjmij go z oczyszczalni, umyj dyfuzor. Procedura wybrania osadu zostanie przeprowadzona przy użyciu wozu asenizacyjnego.

Dyrektor handlowy? Call: +48512597449 lub