Parametry technologiczne certyfikaty O produkcie Przydomowa

Parametry technologiczne (certyfikaty)

Biologiczne oczyszczalnie ścieków FEL spełniają wymagania normy EN 12566-3+A2:2013 "Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków" i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CRP lub wyroby budowlane).

 

Biologiczne oczyszczalnie ścieków FEL zostały przetestowane w Instytucie Testowym SZU (Brno, Czechy).

 

Certyfikaty i deklaracje produktów patrz tutaj >>>

Dyrektor handlowy? Call: +48512597449 lub