Instalacja oczyszczalni O produkcie Przydomowa oczyszczalnia

Instalacja oczyszczalni

1. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Przed umieszczeniem przydomowej oczyszczalni ścieków na pojeździe, upewnij się, że nie ma żadnych ostrych wypukłości, które mogłyby uszkodzić oczyszczalnię. Oczyszczalnia musi być transportowana w pozycji pionowej! Aby uniknąć różnych uszkodzeń podczas transportu, oczyszczalnia powinna być solidnie zamocowana. Do mocowania użyj pasów z TWS (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym), nylonu lub innych niemetalowych.  

Podczas magazynowania oczyszczalnia musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami oraz osobami trzecimi. Należy przechowywać oczyszczalnię na płaskiej i stabilnej powierzchni.

2. PRZYGOTOWANIA DO ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczęciem robot budowlanych będą potrzebne następujące materiały i narzędzia / maszyny:

Ponadto na terenie budowy niezbędne jest źródło wody.

3. WYBÓR LOKALIZACJI

Miejsce montażu oczyszczalni powinno zostać wybrane zgodnie z opisem w projekcie technicznym. Jeżeli projekt techniczny jest niedostępny wtedy lokalizację należy wybrać zgodnie z przepisami budowlanymi. Oczyszczalnia powinna zostać zamontowana w miejscu gdzie wóz asenizacyjny może łatwo dojechać i wykonać usługę. Ponadto nie należy montować oczyszczalni w miejscu gdzie zbierają się deszcz i śnieg.

4. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŽ

Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z przepisami budowlanymi i projektem technicznym.

5. WYKOP

Wykop powinien wyglądać jak lejek. Średnica wykopu powinna wynosić u góry co najmniej 1.5 m, a u dołu 0.5 m szerokości więcej niż średnica oczyszczalni. Maksymalna zasypka od powierzchni gruntu do szczytu oczyszczalni wynosi 1.2 m.

Model Populacja Wydajność (m3 / dzień) Średnica włazu urządzenia (mm) Średnica urządzenia (mm) Wysokość Urządzenia (mm) Głębokość Dopływu (mm)
FEL/4 4 0,8 1000 1520 2090/2290 500/700
FEL/6 6 0,9 1000 1720 2450 770
FEL/10 10 1,5 1000 2020 2510 700
FEL/15 15 2,25 1000 2420 2610 700
FEL/25 25 3,75 1000 2870 2890 700

6. Wykop powinien być przygotowany w dwóch etapach:

  1. Dziura jest kopana przez koparkę do 20-30 cm wysokości od dna wykopu.
  2. Pozostałe 20-30 cm gruntu powinno zostać wykopane ręcznie. Wykop należy chronić przed wilgocią – w razie potrzeby użyć pompy.

  1. Opuść oczyszczalnię do wykopu. Użyj pasów podnoszących oraz łyżki koparki. Przypnij pasy do uchwytów.
  2. Wypoziomuj oczyszczalnię. Oczyszczalnia musi być zamontowana w pozycji pionowej. Można użyć poziomicy, aby upewnić się co do poziomu.
  3. Zasypka, tzn. lekka gleba powinna być zagęszczona wodą i / lub za pomocą zagęszczarki. Zabrania się używania innych gruntów jako zasypki (np.: gliny, odbadów budowlanych itp.)!!! Połącz oczyszczalnię z włazem. Konieczne jest zapewnienie szczelności. Użyj dobrej jakości kleju uszczelniającego, śrubek lun śrub ze stali nierdzewnej. Odległość pomiędzy śrubami wynosi około 15 cm. Połącz również właz z pokrywą.
  4. Napełnij zbiornik wodą, a wykop zasypką równymi 20-30 cm warstwami w następujący sposób: 1) komora wewnętrzna, 2) komora zewnętrzna, 3) wykop. Powtarzaj, aż do rury wylotowej.
  5. Podłącz rurę kanalizacyjną PCV do wlotu i wylotu. Nachylenie rury powinno wynosić 1-2 cm/m. Rury muszą być ułożone na naturalnej glebie. Materiały takie jak żwir, piasek mogą być wykorzystane jako baza pod rurociąg.
  6. Zakończ zasypywanie do projektowanej wysokości. W górnej warstwie (20-30 cm) wykorzystaj humus. Górna warstwa gleby w okolicach oczyszczalni powinna być 5-10 cm wyższa niż lokalna powierzchnia gruntu. Obsiej teren trawą.

7. INSTALACJA I PODLĄCZENIE SKRZYNKI STARUJĄCEJ

Skrzynka staerująca powinna być zainstalowana obok oczyszczalni. ległOdość powinna wynosić około 1 metra. Na dole skrzynki sterującej znajdują się wyjścia. Są one przeznaczone do podłączenia przewodu doprowadzającego powietrze z oczyszczalnią. Podziemny kabel elektryczny powinien być umieszczony w przewodzie ochronnym.

8. INSTALACJA PRZY WYSOKIM POZIOMIE WOD GRUNTOWYCH

Gdy oczyszczalnia ma być instalowana w mokrym gruncie, gdzie poziom wód gruntowych wynosi 2,5 metra od gruntu lub mniej, powinna być zakotwiczona, żeby wzmocnić betonową podstawę. Dla betonowej podstawy można wykorzystać regularną zbrojoną siatkę lub płytę. Użyj pasów kotwiczących oraz ocynkowanych ogniowo śrub kotwiących. Odległość pomiędzy śrubą i ścianą betonowej podstawy powinna być nie mniejsza niż 105 mm. W przypadku gdy klient zignoruje powyższe uwagi, producent nie jest odpowiedzialny za działające w długim okresie czasu siły fizyczne lub mechaniczne, które mogą zdeformować oczyszczalnię.

Dyrektor handlowy? Call: +48512597449 lub