Eksploatacja usuwanie osadu nadmiernego O produkcie Przydomowa

Eksploatacja (usuwanie osadu nadmiernego)

Wybieranie osadu nadmiernego

Odpady (osad nadmierny) powstające podczas oczyszczania musi zostać usunięty w sposób odpowiedni i bezpieczny dla środowiska. Ilość osadu oraz częstotliwość wybierania są uzależnione od hydraulicznego i organicznego zrzutu do oczyszczalni. Każda oczyszczalnia ma swoją charakterysykę. Podczas okresu certyfikowanych 38 testowych tygodni nie był konieczny wybór osadu. Oczyszczalnie obsługujące gospodarstwa domowe zazwyczaj wymagają wybrania osadu raz w roku. W jaki sposób określić kiedy nadszedł czas na usunięcie osadu nadmiernego? Można przeprowadzić prosty test: użyj czystego pojemnika (np.: słoik) i pobierz próbkę mieszanki osadu i wody z bioreaktora. Pozwól, aby osad osiadł przez około 30 minut. Osad może zajmować do    60-70% objętości. Jeżeli objętość osadu sięgnie 70-80 % lub więcej, jest to znak, że nadszedł czas na wybranie osadu. Osad powinien być wybrany z obu komór (osadnika i bioreaktora).

Wybór osadu musi być przeprowadzony przez autoryzowaną firmę usługową. Wyłącz jednostkę sterującą na 1-2 godziny, osad osiądzie. Otwórz pokrywę. Procedura wybrania osadu zostanie przeprowadzona przy użyciu wozu asenizacyjnego.

 

Eksploatacja kompresora

Wydajność oczyszczalni ścieków zależy od prawidłowego działania kompresora, dlatego też jest bardzo ważne, aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Czasami należy sprawdzić, czy kompresor pracuje normalnie: czy wydaje dziwne dźwięki lub drga, czy temperatura jest zbyt wysoka itd. Konieczne jest, aby wyczyścić elementy filtrujące raz na 3 miesiące:

 

Przed rozpoczęciem procedury odłącz kabel zasilający. Nie używaj benzenu lub rozpuszczalników do czyszczenia elementów filtra ponieważ mogą spowodować ich uszkodzenie. Więcej informacji odnośnie eksploatacji, możliwych awarii itd. Można znaleźć w Instrukcji Obsługi kompresora. Proszę przeczytać uważnie!

Dyrektor handlowy? Call: +48512597449 lub