Codzienne użytkowanie O produkcie Przydomowa oczyszczalnia

Codzienne użytkowanie

Aby codzienne użytkowanie oczyszczalni było efektywne, należy pamiętać, że.

Wybieranie osadu nadmiernego

Odpady (osad nadmierny) powstające podczas oczyszczania musi zostać usunięty w sposób odpowiedni i bezpieczny dla środowiska. Ilość osadu oraz częstotliwość wybierania są uzależnione od hydraulicznego i organicznego zrzutu do oczyszczalni. Każda oczyszczalnia ma swoją charakterysykę. Podczas okresu certyfikowanych 38 testowych tygodni nie był konieczny wybór osadu. Oczyszczalnie obsługujące gospodarstwa domowe zazwyczaj wymagają wybrania osadu raz w roku.

W jaki sposób określić kiedy nadszedł czas na usunięcie osadu nadmiernego ?

Można przeprowadzić prosty test: użyj czystego pojemnika (np.: słoik) i pobierz próbkę mieszanki osadu i wody z bioreaktora. Pozwól, aby osad osiadł przez około 30 minut. Osad może zajmować do    60-70% objętości. Jeżeli objętość osadu sięgnie 70-80 % lub więcej, jest to znak, że nadszedł czas na wybranie osadu. Osad powinien być wybrany z obu komór (osadnika i bioreaktora).

Wybór osadu musi być przeprowadzony przez autoryzowaną firmę usługową. Wyłącz jednostkę sterującą na 1-2 godziny, osad osiądzie. Otwórz pokrywę. Procedura wybrania osadu zostanie przeprowadzona przy użyciu wozu asenizacyjnego.

JEST ZABRONIONE :

 W eksploatacji oczyszczalni JEST ZALECANE :

 

Dyrektor handlowy? Call: +48512597449 lub